Onko palvelutalo asumiselle kriteerejä tai ikärajaa

Onko kriteerejä tai ikärajaa

Keskeistä on ikäihmisen itsensä tai ikäihmisen läheisen toive.

Saga-palvelutaloon muuttava valitsee omaan elämäntilanteeseen sopivan palvelupaketin. Vähimmäisvaatimuksena kaikilla asukkailla on kyseisen Saga-palvelutalon pienin palvelupaketti. 

Tulo- ja varallisuusrajat palvelutalossa

Saga-palvelutaloissa ei ole tulo- ja varallisuusrajoja kahta poikkeusta lukuun ottamatta: Saga Helapuisto ja Saga Kaskenniitty ovat ARA-kohteita. ARA-kohteissa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asettamia tulo- ja varallisuusrajoja.

Asukkaiden luottotiedot tarkistetaan.