Lääkäripalvelut

Saga-palvelutaloissa asukkailla on lähellään myös oma lääkäri. Lääkäri pitää vastaanottoaan kussakin Saga-palvelutalossa sovittuna ajankohtana. Lääkärin vastaanottoajan voi varata talojen hoidon tiimivastaavilta.

Lääkärin vastaanotolla pystytään tekemään muun muassa terveystarkastukset, muistitutkimukset ja toimintakykytestit. Lisäksi lähetteet ja lausunnot asukas pystyy kätevästi hoitamaan talon oman lääkärin kautta. Verinäytteistä tehtävät pikatestit (CRP, INR, Hb ja B-Gluk) voidaan myös hoitaa lääkärin vastaanotolla. Tarvittaessa lääkäri voi tehdä kotikäyntejä asukkaan kotiin.