Lääkäripalvelut

Saga palvelutaloissa asukkailla on lähellään myös oma lääkäri. Lääkäri pitää vastaanottoaan kussakin Saga palvelutalossa sovittuna ajankohtana. Lääkärin vastaanottoajan voi varata talojen vastaavilta sairaanhoitajilta.

Lääkärin vastaanotolla pystytään tekemään muun muassa terveystarkastukset, muistitutkimukset ja toimintakykytestit. Lisäksi lähetteet ja lausunnot asukas pystyy kätevästi hoitamaan talon oman lääkärin kautta. Verinäytteistä tehtävät pikatestit (CRP, INR, Hb ja B-Gluk) voidaan myös hoitaa Sagan lääkärin kautta. Tarvittaessa lääkäri voi tehdä kotikäyntejä asukkaan kotona.