Lääkäripalvelut

  • Kotikäynnit ja vastaanotto Saga-palvelutaloissa

  • Lääkehoito

  • Vuositarkastukset, lähetteet ja lausunnot

  • Muistitutkimukset ja toimintakykytestit

  • Verinäytteistä tehtävät pikatestit (CRP, INR, Hb ja B-Gluk)