Saga-palvelutaloissa kriteerinä on palveluasumisen tarve

Onko kriteerejä tai ikärajaa

Saga-palvelutaloissa kriteerinä on palvelutaloasumisen tarve. Esimerkiksi ikärajaa ei siis ole, vaan keskeistä on ikäihmisen itsensä tai ikäihmisen läheisen havaitsema tarve.

Palvelutaloasumisen tarve

Tarve voi olla esimerkiksi:

1. Sosiaalinen tarve (yksinäisyys, tarve seuralle ja sosiaalisille kontakteille)
2. Terveydellinen tarve (terveydentila vaatii palveluasumista ja/tai yksin asuminen ei tue toimintakyvyn säilymistä)
3. Turvallisuuden tarve (pelko asua yksin, tarve saada apua säännöllisesti ja/tai tarvittaessa nopeasti)

Jokainen Saga-palvelutaloon muuttava valitsee omaan elämäntilanteeseen ja terveydentilaan sopivan palvelupaketin. Vähimmäisvaatimuksena kaikilla asukkailla on kyseisen Saga-palvelutalon pienin palvelupaketti. Lisätietoa palvelupaketeista saat talojen omilta sivuilta.

Tulo- ja varallisuusrajat palvelutalossa

Saga-palvelutaloissa ei ole tulo- ja varallisuusrajoja kahta poikkeusta lukuun ottamatta: Saga Helapuisto ja Saga Kaskenniitty ovat ARA-kohteita. ARA-kohteissa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asettamia tulo- ja varallisuusrajoja.

Asukkaiden luottotiedot tarkistetaan.