Valintaperusteet

Saga-palvelutaloissa valintaperusteena on palvelutaloasumisen tarve. Esimerkiksi ikärajaa ei siis ole, vaan keskeistä on ikäihmisen itsensä tai ikäihmisen läheisen havaitsema tarve. Tarve voi olla esimerkiksi:

1. Sosiaalinen tarve (yksinäisyys, tarve seuralle ja sosiaalisille kontakteille)
2. Terveydellinen tarve (terveydentila vaatii palveluasumista ja/tai yksin asuminen ei tue toimintakyvyn säilymistä)
3. Turvallisuuden tarve (pelko asua yksin, tarve saada apua säännöllisesti ja/tai tarvittaessa nopeasti)

Jokainen Saga-palvelutaloon muuttava valitsee omaan elämäntilanteeseen ja terveydentilaan sopivan palvelupaketin. Vähimmäisvaatimuksena kaikilla asukkailla on kyseisen Saga-palvelutalon pienin palvelupaketti. 

Vuokralaisen luottotiedot tarkistetaan. 

Saga-palvelutaloissa ei ole tulo- ja varallisuusrajoja kahta poikkeusta lukuun ottamatta: Saga Helapuisto ja Saga Kaskenniitty ovat ARA-kohteita. ARA-kohteissa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) asettamia tulo- ja varallisuusrajoja.