Sagan asukas Saga-palvelutalojen omalla lääkärillä

Mikä on Kelan eläkettä saavan hoitotuki

Kelan eläkettä saavan hoitotuen tarkoituksena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan päivittäistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta sekä hoitoa.

Kenellä on oikeus eläkettä saavan hoitotukeen?

Ikäihmisellä voi olla oikeus eläkettä saavan hoitotukeen, mikäli tämä on kokopäiväisesti eläkkeellä ja jolla on vamma tai pitkäaikainen sairaus. Vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia toimintakyvyn tulee olla heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään (1) vuoden ajan. Toimintakyvyn heikentymisellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi vaikeutta huolehtia itsestä ja arjen askareista (peseytyminen, pukeutuminen, kotityöt, kodin ulkopuolinen asiointi kuten esimerkiksi pankissa ja ruokakaupassa käynti). Eläkkeensaajan tulee lisäksi asua Suomessa ja saada joko Suomesta tai ulkomailta vanhuuseläkettä, kuntoutustukea tai leskeneläkettä.

Kuinka paljon eläkettä saavan hoitotukea on mahdollista saada?

Tuen määrä arvioidaan sen mukaan, miten paljon apua ja tukea tarvitaan vamman tai sairauden vuoksi. Hoitotuen saaminen edellyttää, että apua ja tukea tarvitaan itsensä huolehtimisessa (peseytyminen, pukeminen, kommunikointi) tai ohjauksessa ja valvonnassa (muistuttaminen, kannustaminen, arjen toimintojen sujuvuuden silmälläpitäminen). Jos apua ja tukea tarvitaan vain kotitöissä ja kodin ulkopuolisessa asioinnissa, ei ole oikeutta eläkettä saavan hoitotukeen.

Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan:

  • perushoitotuki
  • korotettu hoitotuki
  • ylin hoitotuki


Maksimissaan tuki on 324,85 euroa kuukaudessa. Tulot ja omaisuus eivät vaikuta hoitotuen saamiseen. Hoitotuki voidaan myöntää toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaisena.

Lisätietoja

Tarkemmat kriteerit eläkettä saavan hoitotukea varten saat henkilökohtaisesti Kelan asiakaspalvelusta tai Kelan www-sivuilta.