Hoitaja talvipuutarhassa

Kotitalousvähennys ja palvelutalon palvelut

Kotitalousvähennyksen voi saada kotona annettavaan hoitoon ja hoivaan kuten esimerkiksi hygieniasta huolehtimiseen, pukemiseen, syöttämiseen ja muuhun huolenpitoon. Hoito- ja hoivatyötä on myös asiointiapu esimerkiksi ruokakaupassa, pankissa tai apteekissa toisen puolesta.

Verovelvolliset saavat osittain vähentää veroista kotona teetetyn työn kustannukset kotitalousvähennyksenä. Myös palvelutalossa voi tehdä kotitalousvähennyksen kotiin tuotavista palveluista. Saga-palvelutaloissa kaikilla asukkailla on palvelupaketit ja halutessaan erilaisia lisäpalveluja. Kotitalousvähennyskelpoisia palveluita ovat esimerkiksi palvelupaketteihin kuuluvat siivous- ja hoivapalvelut.

Yleisissä tiloissa tapahtuvaan hoitoon tukea ei makseta eli hoivapalveluyrittäjän pitää eritellä hoitolasku niin, että asukkaan omissa tiloissa annettu hoito ja hoiva näkyvät laskusta. Saga-palvelutalon toimistonhoitaja tekee alkuvuodesta laskelmat kunkin asukkaan kotitalousvähennyskelpoisista palveluista, jotta asukkaat voivat helposti hakea kotitalousvähennystä.

Kuinka paljon kotitalousvähennys on?

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuodessa henkilöä kohden on 2 250 euroa. Omavastuu on 100 euroa henkilöltä. Yhdessä puolison kanssa kotitalousvähennystä voi saada yhteensä 4 500 euroa. Mikäli 2 250 euron raja ei ylity, kannattaa vähennys hakea vain toiselle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran. (Vuonna 2020.)

Kuka voi hyödyntää kotitalousvähennyksen?

Mikäli Saga-palvelutalon asukas maksaa itse omaa vointiansa vastaavan palvelupaketin Saga-palvelutalossa, kannattaa hänen hyödyntää kotitalousvähennys hoidon ja hoivan osalta. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen eli vähennyksen voi saada molemmat puolisot ja myös lapset, mikäli he maksavat esimerkiksi vanhempiensa palveluasumisen hoitokuluja.

Milloin kotitalousvähennystä ei voi hyödyntää?

Jos kunta tai kaupunki on myöntänyt palvelusetelin tai maksusitoumuksen hoitoon ja hoivaan, ei kotitalousvähennystä saa edes itse maksetusta osuudesta. Palveluseteli tai maksusitoumus estää vähennyksen, vaikka palvelusetelin tai sitoumuksen jättäisi käyttämättä.