Hur kommer man till oss och bo?

Det viktigaste kriteriet när nya invånare antas till servicehusen är behovet av service. Man kan ansöka om ett hem i Saga-servicehusen genom att lämna in en ansökan till det Saga-hus där man önskar bosätta sig. Ansökan kan fyllas i av sökanden själv eller en anhörig.

Ansökan går snabbt och behändigt med hjälp av den elektroniska bostadsansökan. Man kan också fylla i en ansökan i pappersform och posta den jämte bilagor till Saga-husets föreståndare. Kontaktuppgifterna finns här. Ansökan är inte bindande.

När vi har mottagit ansökan försöker vi behandla den så snabbt som möjligt, varefter vi kontaktar den sökande. Vi frågar efter de bilagor som behövs för det hus till vilket du söker. 

Ladda ned bostadsansökan här

Bilagor som ska bifogas ansökan

Behovet av service är det viktigaste kriteriet när nya invånare antas till servicehusen. Till följande Saga-hemmen kan man ansöka utan läkarutlåtande: Saga Torilinna, Saga Lakeudenlinna, Saga Tammilinna och Saga Salpalinna. Till de andra Saga-servicehusen ska behovet av service bestyrkas med ett läkarutlåtande som bifogas ansökan. Läkarutlåtandet kan vara fritt formulerat, men följande faktorer ska framgå: diagnoser, medicineringsuppgifter, omnämnande av eventuell minnessjukdom eller pågående minnesundersökningar, hjälpmedel eller hemvårdstjänster som sökanden får vid tillfället för ansökan.

Vid antagningen till seniorbostäderna i de fritt finansierade Saga-servicehusen nedan gäller ingen inkomst- eller förmögenhetsgräns.

Vid antagningen till seniorbostäderna i Saga-servicehusen nedan iakttas de anvisningar som utfärdats av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Vid antagningen beaktas inkomst- och förmögenhetsgränser.

Till ansökan ska bifogas
1. Läkarutlåtande
2. Formulär över specifikation av egendom: Ladda ned formuläret här
3. Senaste beskattningsbeslut
4. Beskattningsbeslutets specifikationsdel

När man söker till Saga-servicehuset nedan behövs endast en noggrant ifylld ansökan (inga bilagor):

 

Bokningssituationen i servicehusen

Bokningssituationen för bostäderna i servicehusen varierar. Bokningssituationen uppdateras på servicehusens egna webbsidor och man kan också ringa husens föreståndare för att höra sig för om lediga bostäder. Den som önskar bosätta sig i ett fullbokat hus kan lämna in en ansökan och ställa sig i kö. Hör dig för om lediga bostäder och besök oss varje onsdag kl. 13 eller boka en egen tid för besöket.

Vi svarar gärna på frågor och presenterar servicebostäderna i Saga-husen för dig. Boka tid per telefon för en personlig visning. Telefonnumren finns bland kontaktuppgifterna.