Tietosuojaseloste

Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle, miksi ja miten Saga Care Finland Oy kerää henkilötietojasi internetsivustolla www.sagacare.fi ("Palvelu") ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja luovutetaan. Luethan Tietosuojaselosteen huolellisesti etukäteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Saga Care Oy (jäljempänä "Saga", "me" tai "meidän"). Saga on vastuussa siitä, että henkilötietojen käsittely toteutuu tämän Tietosuojaselosteen ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Saga Care Finland Care Oy
Y-tunnus: 2083761-7
myynti.saga@sagacare.fi

Mannerheimintie 164, 00300 HELSINKI

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Antti Eestilä
antti.eestila@esperi.fi

2. TIETOJEN KERÄÄMINEN

Saga saa käsittelemänsä henkilötiedot käyttäjältä itseltään Palvelun käytön yhteydessä. Saga kerää henkilötietoja eri tavoilla, jotka on tarkemmin kuvattu alla.

2.1 Käyttäjän antamat tiedot

Keräämme henkilötietoja, kun ilmoittaudut uutiskirjeemme tilaajaksi tai otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Jotta voimme olla yhteydessä sinuun, Sagan  on välttämätöntä kerätä henkilötietoja, kuten:

Nimi ja sähköpostiosoite;
Yhteydenottolomakkeella esittämäsi asia tai tiedustelu;

2.2 Automaattisesti Palvelun käytöstä saadut tiedot

Tämä koskee teknisiä tietoja, kuten:

 • Palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot;
 • käyttämäsi laitteen tiedot, jotka saamme käyttäessäsi Palvelua. Nämä tiedot sisältävät muun muassa laitteen yksilöllisen tunnisteen, laitteen mallin ja käyttöjärjestelmän.

Keräämme myös tietoja käynneistäsi Palvelussa evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tilastointitarkoituksessa koostaaksemme anonyymejä tilastoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjämme käyttävät Palvelua ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmän.

3. OIKEUSPERUSTE JA KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelemme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

3.1 Asiakaspalvelu ja markkinointi

Käyttäjien yhteydenottopyyntöjen käsittely, uutiskirjeen tilaus ja lähettäminen sekä kilpailut Palvelussa edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Saga voi käyttää antamiasi yhteystietoja myös muun markkinointiviestinnän lähettämiseen. Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen tai oikeutettuun etuumme, jonka tarkoituksena on tarjota olennaista tietoa osana Palvelua sekä markkinoida Sagan tarjoamia palveluilta.

3.2 Palvelun kehitys ja tietoturvallisuus

Haluamme aina kehittää Palvelua, tehdä siitä käyttäjäystävällisemmän sekä varmistaa Palvelun turvallisuuden. Keräämme ja käytämme teknisiä tietoja Palvelun kehittämiseksi sekä sen tietoturvallisuuden toteuttamiseksi. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tarjota käyttäjillemme ja asiakkaillemme parempaa ja turvallisempaa Palvelua.

4. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • luotetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat meidän lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja, jotka luovutamme heille. Käytämme Palvelun toteutukseen sekä markkinointikampanjoihin ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita;
 • lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseen, toimivaltaisten viranomaisten pyyntöihin vastaamiseen tai oikeudenkäyntiin liittyen;
 • jos Saga on mukana yritys- tai liiketoimintajärjestelyssä;
 • kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tietojen luovuttaminen on tarpeen Sagan, sinun ja muiden oikeuksien turvaamiseksi tai Sagan vastatessa viranomaisten pyyntöihin.


5. TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU/ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Poistamme tiedot viimeistään, kun edellisestä yhteydenotosta on kulunut kuusi vuotta paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

7. OIKEUDET

Rekisteröitynä sinulla on tietosuojalainsäädännön perusteella seuraavat oikeudet:

 • Sinulla on oikeus pyytää Sagalta pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Ymmärräthän, että pyyntö poistaa kaikki tiedot tarkoittaa myös uutiskirjeen peruuttamista;
 • Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä suoramarkkinointiin tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on rikottu. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot oheisen linkin kautta.
 • Voit milloin tahansa peruuttaa kohdassa 3.1 mainitun suostumuksesi.

Voit lähettää yllä mainitut pyynnöt meille osoitteeseen myynti.saga@sagacare.fi.

8. TIETOJEN SUOJAAMINEN

Meillä on käytössä tarpeelliset fyysiset, sähköiset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Rajoitamme pääsyn tietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on tarve saada tieto työnsä puolesta esimerkiksi vastatakseen yhteydenottoihin tai kehittääkseen Palvelua.

Tiedostathan, että vaikka pyrimme turvaamaan tiedot, mikään järjestelmä ei pysty estämään kaikkia tietoturvaloukkauksia.

9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää Tietosuojaselostetta. Jos teemme muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen, lisäämme tiedon asiasta internetsivullemme osoitteeseen www.sagacare.fi, josta myös löydät uusimman version Tietosuojaselosteesta.

10. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää Tietosuojaselosteesta tai haluat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, olethan meihin yhteydessä sähköpostitse myynti.saga@sagacare.fi.